KVKK Aydınlatma Metni

Gazete Desek internet haber sitesi olarak, siz değerli okurlarımıza araştırma haberleri, dramalar, ülke gündeminde yer bulan önemli olaylar ve üniversitelilere yönelik içerikler sunmaktayız. İçerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olarak, internet sitemizi kullanırken elde ettiğimiz ve/veya sizden aldığımız kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gazete Desek internet haber sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen yöntemlerle sizden çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplanmaktadır. Toplanan veriler, internet sitemizi kullanımınıza ve tercihlerinize göre değişkenlik gösterebilir.

 • Kayıt/Üyelik/Kullanım Sırasında Paylaştığınız Bilgiler: İnternet sitemizi kullanmak veya bunlara kayıt veya üye olmak için sağlamış olduğunuz (örneğin: bir hesap oluşturmak, yorum göndermek, haber bülteni almak veya bir yarışmaya veya çekilişe katılmak için) bilgilerdir. Kayıt Bilgileri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; isim, soy isim, elektronik posta adresi, cinsiyet, posta kodu, doğum günü, cep ve ev telefonu numarası, medeni hal, adres, eğitim durumu, meslek gibi bilgileri içerebilir.
 • Çerezler ve Benzeri Teknolojiler: İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda çerez adı verilen küçük metin dosyaları oluşturulur. Çerezler, internet sitemizin daha hızlı ve güvenli çalışmasını, sizin için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmasını, tercihlerinizi hatırlanmasını, istatistiksel verilerin toplanmasını ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla elde edilen veriler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; IP adresiniz, cihazınızın marka, model, işletim sistemi ve tarayıcı bilgileri, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar, geçirdiğiniz süre gibi bilgileri içerebilir.
 • Sosyal Medya Platformları: İnternet sitemizde yer alan sosyal medya platformlarına (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vb.) bağlanmak veya bunlar üzerinden paylaşımda bulunmak için kullandığınızda, bu platformlardan bize aktarılan bilgilerdir. Sosyal Medya Platformları aracılığıyla alınan bilgiler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; isim, soy isim, kullanıcı adı, profil fotoğrafı, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, beğeniler, arkadaş listesi, konum bilgisi gibi bilgileri içerebilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • İnternet sitemizin sunulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması,
 • İnternet sitemizde sunulan hizmetlerden yararlanmanızın sağlanması, talep ve şikayetlerinizin karşılanması, üyelik işlemlerinizin yürütülmesi,
 • İnternet sitemizde sunulan içeriklerin, reklamların ve kampanyaların size uygun şekilde sunulması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, anketlerin ve memnuniyet ölçümlerinin yapılması,
 • İnternet sitemizin kullanım alışkanlıklarının ve istatistiklerinin analiz edilmesi, raporlama ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuki taleplere cevap verilmesi, hukuki haklarımızın korunması ve savunulması.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Bu hukuki sebepler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin rızasının bulunması şeklindedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışında yer alan aşağıda belirtilen kişi veya kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 • İnternet sitemizin sunulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız yazılım, bulut bilişim, sunucu, veri depolama, veri analizi, pazarlama, anket, reklam, sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteren üçüncü taraf kişi veya kuruluşlar,
 • İnternet sitemizde sunulan hizmetlerden yararlanmanızın sağlanması, talep ve şikayetlerinizin karşılanması, üyelik işlemlerinizin yürütülmesi için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, kargo, lojistik, ödeme sistemleri, bankacılık, finans, sigorta, hukuk, vergi, denetim, danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösteren üçüncü taraf kişi veya kuruluşlar,
 • İnternet sitemizde sunulan içeriklerin, reklamların ve kampanyaların size uygun şekilde sunulması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, anketlerin ve memnuniyet ölçümlerinin yapılması için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız reklam ajansları, araştırma şirketleri, sosyal medya platformları gibi alanlarda faaliyet gösteren üçüncü taraf kişi veya kuruluşlar,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuki taleplere cevap verilmesi, hukuki haklarımızın korunması ve savunulması için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, idari makamlar, avukatlar, arabulucular, bilirkişiler gibi alanlarda faaliyet gösteren üçüncü taraf kişi veya kuruluşlar.

Kişisel verilerinizin aktarılmasında, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uyulmaktadır. Bu şartlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerin aktarılmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun veya veri alıcısının meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması, ilgili kişinin rızasının bulunması şeklindedir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması durumunda, 6698 sayılı Kanun’un 9. maddesinde belirtilen şartlara uyulmaktadır. Bu şartlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması veya bulunmaması halinde veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması şeklindedir. Kişisel verilerinizin aktarılacağı ülkelerde yeterli korumanın bulunup bulunmadığına ilişkin güncel listeye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla işlendikten sonra, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu şartlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkması, kanunlarda belirtilen saklama sürelerinin dolması, ilgili kişinin silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme talebinin kabul edilmesi şeklindedir.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 12. maddesinde belirtilen yükümlülüklere uygun olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Bu tedbirler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerin yetkisiz erişime, hırsızlığa, kayba, değiştirilme, zarar görmeye veya ifşa edilmeye karşı korunması, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetimlerin yapılması şeklindedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Bu haklar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde bunun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, talebinizi içeren dilekçenizi Gazete Desek internet haber sitesinin iletişim sayfasından bize ulaştırabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İşbu aydınlatma metni, Gazete Desek internet haber sitesinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı okuyabilirsiniz.

Gazete Desek internet haber sitesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda her türlü soru, görüş ve öneriniz için bize iletisim@gazetedesek.com adresinden ulaşabilirsiniz.

[vc_btn title=”GİZLİLİK POLİTİKASI” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#000000″ outline_custom_hover_background=”#000000″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-alt” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazetedesek.com%2Fgazete-desek-gizlilik-politikasi%2F|title:G%C4%B0ZL%C4%B0L%C4%B0K%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI”][vc_btn title=”ÇEREZ POLİTİKASI” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#000000″ outline_custom_hover_background=”#000000″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-alt” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazetedesek.com%2Fcerez-politikasi%2F|title:%C3%87EREZ%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI”][vc_btn title=”KULLANIM KOŞULLARI” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#000000″ outline_custom_hover_background=”#000000″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-alt” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazetedesek.com%2Fkullanim-kosullari|title:Kullan%C4%B1m%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1″][vc_btn title=”AYDINLATMA METNİ” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#000000″ outline_custom_hover_background=”#000000″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-alt” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.gazetedesek.com%2Faydinlatma-metni%2F|title:Ayd%C4%B1nlatma%20Metni”]